JULKISET KOHTEET

päiväkodit, oppilaitokset, kokoontumistilat, näyttelytilat, toimisto- ja liiketilat, ravintolat ja majoitusrakennukset

HISTORIALLISET KOHTEET

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen korjaus-, muutos- ja laajennussuunnitelmat yksityisistä asuinrakennuksesta julkisiin kohteisiin

ASUNNOT

yksityiskodit, kerros- ja rivitalot sekä erityisasuminen kuten palveluasunnot, perhekodit ja ryhmäkodit